Lars SM7FHO 70, Anders SM2YPZ 60 och Rasmus SA1CCR 30 år

Tisdagen den 29 november 2016 firar vi följande tre medlemmar:

70 år fyller Lars Palmén, SM7FHO, Västervik. Enligt Radiobyrån föddes Lars i Lysekil, men när han den 10 oktober 1972 fick sitt A-certifikat #10066 bodde han i Göteborg. Den 22 december samma år blev Lars medlem i SSA. Senare har Lars bott i Lysekil, Visby, Karlskrona, Kalmar och Vimmerby, men QTH sedan många år är Västervik. Dottern Ylva tog cert och fick signalen SM7XJY år 2000. Den 28 december 2010 blev Lars Ständig Medlem #542. QSL-kortet här nedan är från tiden på Gotland. Vid detta tillfälle befann sig Lars i Romakloster och körde som SM6FHO/1 med Knut SM5FH på 80 meter CW.

fho-74

Anders Skoglund, SM2YPZ, Gällivare, fyller 60 år. Han fick sitt certifikat i april 2004 och den 5 maj var han redan medlem i SSA. Anders har bott i Gällivare sedan dess; en knapp halvmil väster om centrum och c:a 10 mil söder om Kiruna. Anders har kört mycket contests med specialsignalerna SM2Z och SA2Z.

Yngste jubilaren på länge är Rasmus Skedinger, SA1CCR, Klintehamn, som fyller 30 år. Den 2 september 2012 skrev han upp för Erik SM1ALH och den 7 i samma månad fick han sin signal SA1CCR. Rasmus bor alltså på Gotland, c:a 6-7 kilometer nordost om centrum. Klintehamn är beläget drygt tre mil söder om Visby.

Vi gratulerar Lars, Anders och Rasmus på de jämna födelsedagarna!

Författare: SM6JSM