Lars SA6CBW 75, Johan SMØSYY 50 och Andreas SM4VZK 40 år

Måndagen den 20 februari 2017 firar vi följande tre medlemmar:

75 år fyller Lars Zachariasson, SA6CBW, Torslanda. Den 5 oktober 2012 fick han sin signal och blev samtidigt medlem i SSA. Lars bor c:a fem kilometer nordost om Torslanda centrum och tre km sydväst om Göteborg City Airport. Lars har även varit aktiv med sin amerikanska signal KG4WNT från Reedville, Northumberland county, Virginia, 10 mil rakt norr om Portsmouth/Virginia Beach.

Johan Harrysson, SMØSYY, Vällingby, fyller 50 år. På hösten 1988 blev han lyssnarmedlem SMØ-7246 och när han den 8 december 1988 fick sitt T-certifikat #71394 bodde han i Bollstanäs, Upplands Väsby, 400 meter från gränsen till Sollentuna kommun. Nu bor Johan i Vällingby, mellan Kälvesta och Vinsta.

Andreas Bertilsson, SM4VZK, Gustafs, fyller 40 år. Han fick sin signal tidigt 1996 då han bodde i Solvarbo, en halvmil sydost om Gustafs som i sin tur är beläget en mil sydost om Borlänge. I Solvarbo bor Andreas fortfarande, men från 2006 på en annan adress. Den 3 november 2003 blev Andreas Ständig Medlem #326. Han var vice DL4 under Lennart SM4CQQ och därefter även DL4 i början av 00-talet.

Jag hittar inget QSL från dagens jubilarer, men vi hurrar hjärtligt för Lars, Johan och Andreas!

Författare: SM6JSM