Lars-Erik SM6EBT 60 och Olov SM5XJV 50 år

Onsdagen den 4 mars firar vi följande två jämnt fyllande medlemmar:

Lars-Erik Lindqvist, SM6EBT, fyller 60 år. Radiobyråns licensavdelning utfärdade den 21 januari 1971 certifikat #9287 i klass C till Lars-Erik, som då bodde i Gånghester, en dryg halvmil öster om Borås centrum. Senare hittar vi Lars-Erik i Sandared, c:a 8 km väster om Borås. Från 2006 bor han innanför Borås stadsgräns. QSL-kortet är från en kontakt med operatören Max på SL6DH den 14 februari 1971 på 80 meter CW; bara tre veckor efter det att Lars-Erik fått sitt certifikat.

EBT_m 71
Den TX som Lars-Erik använde vid detta QSO står numera i Borås Radiomatörers klubbstuga och fungerar fortfarande. Det var en Heathkit DX40 med tillhörande VFO. //SM6EAT

 

Olov Andersson, SM5XJV, Linköping, fyller 50 år. I QTC #9 2000 meddelades att han fått sin signal, och den 26 september 2000 blev Olov medlem i SSA, vilket informerades om i QTC #11 samma år. Inget QSL-kort har ännu hamnat i vårt arkiv.

Vi hurrar idag för Lars-Erik och Olov!

Författare: SM6JSM