Krister SMØFAG 70 och Oskar SM7VGQ 40 år

FAG_m

SSA:s nödsambandskoordinator fyller idag den 21 januari 70 år. Krister SMØFAG bor i Solna där han även bodde när han blev medlem i SSA den 3 mars 1969 som OH1WH/SM. Snart fick han dock din svenska signal SMØFAG och som framgår av ovanstående QSL bodde han även ett antal år i Södertälje. Krister är en flitig deltagare i de olika konferenser som arrangeras i Europa och är en verklig auktoritet vad gäller samband vid nödsituationer. QSO med SMØFWW den 11 november 1974 på 20 meter CW. Leif bodde då fortfarande i Stockholm.

Vi har även en 40-åring idag: SM7VGQ, Oskar Forsén i Holsbybrunn. Småland är fullt av små orter man har svårt att peka ut på kartan. Holsbybrunn ligger c:a 10 km öster om Vetlanda, där Oskar bott under flera år. Senaste gången Oskar blev medlem i SSA var den 1 augusti 2001 och vi hoppas Oskar förblir medlem många år framåt.

Vi gratulerar båda jubilarerna!

Författare: SM6JSM