Klubbar se hit: Vad gör ni inom samband/nödsamband?

sm0fag_red
SSA:s nödsambandskoordinator Krister SM0FAG vill ha information från klubbarna om deras verksamheteter inom området samband/nödsamband.

Till det internationella GAREC (Global Amateur Radio Emergency Communication) mötet i Tammerfors i Finland i slutet av juni 22-23, skulle jag senast den 15 maj behöva en redovisning av vad vi (klubbarna och distrikten) gör i Sverige inom samband och speciellt nödsamband. 

Jag kommer att att sammanställa bidragen till en OH-presentation. En kort beskrivning, gärna med bild – eller varför inte en länk – räcker. Planer är också intressanta att få ta del av.

Svara senast 15 maj
Jag skulle vilja ha era svar senast den 15 maj.

Sambandstjänster, och speciellt då nödsamband, representerar nyttosidan i vår hobby, och som förhoppningsvis hjälper oss att få tillgång till våra amatörband även i framtiden.

Krister Ljungqvist, SM0FAG
SSA nödsambandskoordinator

 Länk
Läs mer om Garec-konferensen i Finland i juni.

Författare: SM7DZV