Kjell SM6CTQ tipsar om DX-Trafik

Kjell SM6CTQ kör SSB från Långe Erik under Internationella Fyrhelgen 2014. FOTO Mats Gunnarsson SM7BUA.
Kjell SM6CTQ kör SSB från Långe Erik under Internationella Fyrhelgen 2014.
FOTO Mats Gunnarsson SM7BUA.

Inför Internationella Fyrhelgen vid Ölands Norra udde hade Kjell Nerlich SM6CTQ förberett ett anförande kring DX-trafik. Av tidsskäl fick inslaget tyvärr strykas ur programmet. Desto bättre för de radioamatörer som inte hade möjligheter att besök Långe Erik – här publicerar vi Kjells tips om vad man ska tänka på i samband med DX-trafik:

Att jaga DX och olika DXCC-områden på de olika amatörradiobanden är en gammal intresseinriktning inom amatörradion.

“Nya hjälpmedel har förändrat hobbyn”
Genom Internets tillkomst  har hela hobbyn förändrats. Många hjälpmedel har gjort jakten intressantare.  Att jaga olika DX-områden kräver en noggrann registrering. DXCC-listan, som är grunden för jakten, finns att köpa via SSA:s HamShop.
För att få jakten spännande krävs information på olika expeditioners aktivitet. Denna information får man på Announced DX operation på Internet.  Här redovisas alla expeditioner med anropssignal, deltagare och QSL-information.

RXClus från HB9BZA 
Man kan även ansluta sig till något cluster via telnet. De absolut bästa är RXCLUS av HB9BZA. Det är ett kostnadsfritt program på 17 olika språk. Programmet hämtas på Internet. När man hämtar programmet kan man välja att ansluta sig till 270 olika distributörer. Välj den som ligger närmast ditt eget QTH. I programmet kan man lägga in sin status på DXCC-områden och alla nya uppgifter som kommer att annonseras blir då med röd färg samtidigt som uppgiften sänds på telegrafi. I det här systemet kan du och andra lägga in uppgifter på aktivitet. Givetvis är det gamla systemet med egen lyssning fortfarande bäst. När en uppgift annonseras i clustret går uppgiften samtidigt ut till flera tusen som är anslutna och då är det inte lätt att få kontakt.

DXSummit från Radio Arcala
 Ett annat cluster som är bra är DXSUMMIT av radio Arcala OH8X. Här får man även konditionsuppgifter med A och K index.

Konditionsuppgifter viktiga
Konditionsuppgifter är också viktiga. Har man begränsad tid att vara aktiv kan man prioritera den dag det är goda förhållanden. Värdena bygger på en kombination av  solflöde A-index och K-index. Redovisningen sker med uttryck som Above normal, High normal, Low normal. Below normal och Disturbed.

Två bestämmande faktorer
Det är två faktorer som bestämmer hur förhållandena skall bli en bestämd dag och det är solar flux (solflödet) och den geomagnetiska aktiviteten på A och K-index som är ett värde på jordmagnetismen. A är ett värde på jordmagnetismen i en 24-timmarsperiod och K-index redovisar värdet i en tre timmarsperiod. Generellt kan man säga att ett högt fluxvärde anger goda förhållanden och höga A och K-värden sämre förhållanden. Noterar du en dag med goda förhållanden kan du vara säker på att efter cirka 27 dagar återkommer förhållandet, och det beror på solens rotationstid runt sin egen axel.

Lägre frekvenser: Gråzonen viktig
På lägre frekvenser har solens upp- och nedgång stor betydelse, och förbindelser i den s.k. gråzonen kan ge riktigt långa distansförbindelser. Ladda hem programmet GeoClock och lägg in ditt QTH så får du uppgift om solens upp- och nedgång samt den grå zonen redovisad.

Reverse Beacon
Reverse beacon network (se ssa.se – Helpdesk här till höger) har på senare tid blivit populär. Här kan man söka efter speciell station på CW och då får man frekvens, styrka och hastighet. Du kan även kontrollera egen signal och får då veta var du  hörs och vilken styrka du  har på signalen.

QSL
Slutligen några råd när det gäller att få in QSL-kortet. Många expeditioner som är aktiva har en QSL-manager som besvarar alla QSL. På Internet finns mängder av hemsidor med dessa uppgifter. Man kan även via något cluster man är ansluten till skriva kommandot SH/QSL och därefter ange anropssignalen.
Sänder man ett QSL direkt måste man ha ett kuvert med egen adress, samt IRC eller dollar som motsvarar returportot. På hemsidan får man ofta dessa uppgifter. Till vissa länder går det inte med IRC.

/SM6CTQ Kjell Nerlich

 

Författare: SM7DZV