Kjell SAØANK 70 och Peter SM7HVQ 60 år

Fredagen den 13 maj 2016 firar vi följande två jämnt fyllande personer:

70 år fyller Kjell Carlsson, SAØANK. Den 5 mars 2006 skrev han upp för Conny SMØDCO och dagen efter fick han sin signal samtidigt som medlemsavgiften betalades in. Kjell bodde då mitt i Stockholm, men flyttade 2014 en dryg mil norrut till Täby. Inget QSL i arkivet ännu.

HVQ 81

60 år fyller en våra flitiga contest- och DX-are, Peter Karika, SM7HVQ. Vad jag kan utröna av tillgängliga dokument är att Peter bott i Gnosjö (c:a sex mil söder om Jönköping), på minst tre olika adresser, sedan han blev radioamatör den 29 april 1976 då han fick B-certifikat #11834 utskrivet av Televerket. Peter har varit en flitig gäst på våra DX-möten i Karlsborg genom åren, och jag är övertygad om att vi ses på DX-Match i Jönköping efter sommaren. Sedan den 8 november 1999 är Peter Ständig Medlem #117. QSL-kortet här ovan är från ett QSO med Karl SM6ID i Falkenberg den 6 juni 1981 på 7 MHz CW. Peters rig var en TS 520 SE och en 3-elements yagi.

Ett stort grattis till Kjell och Peter!

Författare: SM6JSM