Kent SA6AJK och Bengt SM6OBX 60 år

Tisdagen den 20 januari 2016 kan vi gratulera två 60-åringar:

Kent Davidsson, SA6AJK, Grimeton, blev lyssnarmedlem SM6-8150 den 13 mars 2003, vilket rapporterades i QTC #4. Den 14 juli 2005 fick Kent sitt certifikat och anropssignal som även det fördes in i septembernumret 2005. Kent bor i Grimeton, Halland, känd för långvågssändaren som invigdes av Gustaf V den 2 juli 1925 och som nu har blivit ett världsarv. Fram till 2011 var postorten Rolfstorp. Kent bor endast fyra kilometer från radiostationen. Sedan den 30 januari 2012 är Kent Ständig Medlem #595. SF6K är Kents specialsignal sedan oktober 2006.

Bengt Laurell, SM6OBX, Halmstad, blev först lyssnarmedlem SM4-6510 år 1979. Sitt T-certifikat #18370 för SM4OBX fick han utskrivet den 14 december 1982 och hemskickat till Karlskoga. Enligt callboken 1986 hade Bengt flyttat till Åled i SM6; en mil nordost om Halmstad utmed riksväg 26. När Bengt efter några års frånvaro åter blev medlem i maj 2004 bodde han fortfarande c:a en mil från Halmstads centrum, men nu i byn Tolarp, en dryg halvmil sydost om Åled.

Inga QSL från dagens födelsedagsfirare, men vi hurrar för Kent och Bengt på 60-årsdagen!

Author: SM6JSM