Kenneth SA7AUH 70 och Jan SMØOZT 50 år

Onsdagen den 27 april 2016 firar vi två jämnt fyllande medlemmar:

Kenneth Olofsson, SA7AUH, Mörrum, fyller 70 år. Den 26 mars 2007 skrev han upp för den alltför tidigt (61 år) avlidne Inge SM7HSP, som också bodde i Mörrum. Fyra dagar senare hade Kenneth fått sin signal och blev samtidigt inskriven som medlem. Kenneth bor c:a 3 km söder om Mörrum i byn Elleholm. QSL-kortet är från ett QSO med SK9HQ den 15 juli 2007 på 20 meter SSB (SK9HQ var SSA:s HQ-station i IARU-testen).

AUH_a 07

Jan Herremo, SMØOZT, Sollentuna, fyller 50 år. Jan fick sitt T-certifikat #19040 den 24 februari 1984 och signalen SM7OZT. Han bodde nämligen på den tiden ganska mitt i Vimmerby, men bor nu i Sollentuna i kommundelen Sjöberg/Kärrdal, drygt tre kilometer från SSA:s kansli. Medlem blev Jan den 1 juni 1984. Tyvärr hittar jag inget QSL från Jan.

Ett stort grattis till Kenneth och Jan!

Författare: SM6JSM