Karl-Henry SM5IAL 80, Anders SM3XGV och Sven-Erik SM6LPF 60 år

Söndagen den 26 mars gratulerar vi tre jämnt fyllande medlemmar:

Karl-Henry Andersson, SM5IAL, Västerås, fyller 80 år. Hans T-certifikat #12104 skrevs ut den 9 november 1976. Första QSL-kortet (och det enda i arkivet) är från den 13 juni 1977 efter ett QSO med Jan (SM5FUG) på 2 meter FM från klubbstationen SK5AA (se nedan). Medlem i SSA blev Karl-Henry den 7 november 1977 och Ständig Medlem #280 den 26 november 2002. Karl-Henry medverkade i SSA:s Antennkompendium som gavs ut i slutet av förra milenniet. Gjutargatan i Västerås har varit Karl-Henrys QTH i minst 41 år och är beläget i eller alldeles vid stadsdelen Malmaberg på östra sidan av Sveriges femte största stad.

Anders Brolin, SM3XGV, Trönödal, fyller 60 år. Han fick sitt klass 2-certifikat i maj år 2000 och några veckor därefter var han medlem i SSA. I QTC nr 6 och 7 år 2000 är Anders med i listan över nya signaler resp. nya medlemmar. Trönödal är beläget c:a två mil nordväst om Söderhamn. År 2006 flyttade Anders inom orten från byn Östra Stärte till byn Berge, 600 meter mot sydost (om Google Earth visar rätt). Inget QSL i arkivet.

Swen Erik Borg, SM6LPF, Tibro, fyller även han 60 år idag. Den 11 juli 1980 fick han sitt C-certifikat #15924 utskrivet och postat till Tidaholm där han då bodde. En vecka senare var han medlem i SSA. I callboken år 1990 står det att QTH var Graneberg, Tibro. Där bor Swen Erik fortfarande även om det till adressen lagts till Brobolet som ligger i östra delen av Sveriges möbelhuvudstad. Tibro ligger mellan Karlsborg och Skövde. QSL-kortet är från ett QSO med Carl SM4KZ i Ludvika på 80 meter SSB den 12 mars 1982.

Vi hurrar för Karl-Henry, Anders och Swen Erik!

Author: SM6JSM