Kallelse till SSA Årsmöte

ssalogo_125x268Föreningen Sveriges Sändareamatörers medlemmar kallas härmed till årsmöte
klockan 10.00 söndagen den 19 april 2015.

Plats: Lysekils Folkets hus
Medlemskontroll och insläpp från kl 9.30
Årsmötesförhandlingarna börjar kl 10.00

Medlemskontroll
Aktuell medlemsförteckning kommer att finnas vid entrén. Den som betalat medlemsavgiften efter den 1 april 2014 bör medföra bevis på inbetald avgift.

Rösträtt för klubbar
Person som har uppdraget att företräda en klubb måste kunna uppvisa en handling som styrker det. Det räcker inte med att tala om att man till exempel är ordförande för klubben eller att man fått uppdraget att utöva rösträtten.

Fullmakter
Ombud för medlem, som är juridisk person, skall uppvisa dokument som styrker uppdraget. Ej närvarande medlem kan lämna fullmakt till namngiven medlem, som dock högst kan företräda 15 (femton) andra medlemmar. Fullmakter kan inte överlåtas till tredje person.

 

Välkommen!
Styrelsen

Möteshandlingar

SSA Årsmöte 2015, Möteshandlingar. Verksamhetsberättelsen uppdaterad den 2014-04-04. Klicka på bilden för att ladda ned pdf (206 kB).

 

 

Författare: SM7DZV