Kallelse till SSA Årsmöte

Föreningen Sveriges Sändareamatörers medlemmar kallas härmed till årsmötet
kl 14.30 lördagen den 5 april 2014.

Plats: Stora salen, Munktellarenan, Eskilstuna
Medlemskontroll och insläpp från kl 14.00
Årsmötesförhandlingarna börjar kl 14.30

Medlemskontroll
Aktuell medlemsförteckning kommer att finnas vid entrén. Den som betalat medlemsavgiften efter den 1 april 2014 bör medföra bevis på inbetald avgift.

Rösträtt för klubbar
Person som har uppdraget att företräda en klubb måste kunna uppvisa en handling som styrker det. Det räcker inte med att tala om att man till exempel är ordförande för klubben eller att man fått uppdraget att utöva rösträtten.

Fullmakter
Ombud för medlem, som är juridisk person, skall uppvisa dokument som styrker uppdraget. Ej närvarande medlem kan lämna fullmakt till namngiven medlem, som dock högst kan företräda 15 (femton) andra medlemmar. Fullmakter kan inte överlåtas till tredje person.

Övrigt
Information om deltagande i lördagskvällens årsmötesmiddag samt övriga programpunkter finns på webbplats:
www.sk5lw.com eller via årsmöteslänk på www.ssa.se

Välkommen!
Styrelsen

Författare: Kansliet SM5HJZ