Jorma SM5SYT 70 år

Onsdagen den 7 september 2016 gratulerar vi dagens ende jubilar, Jorma Kataja, SM5SYT, Uppsala. Jag hittar inget QSL från Jorma, men följande uppgifter har jag “grävt” fram: Jorma bodde i Karlskoga, bara 300 meter från sjön Möckeln, den 17 november 1988 då hans T-certifikat #71382 skrevs ut. När han 2004 åter blev medlem i SSA hade han flyttat till nuvarande adress i stadsdelen Gottsunda, en dryg halvmil söder om Uppsala och en knapp kilometer från en av Mälarens otaliga vikar.

Vi hurrar hjärtligt för Jorma på hans 70-årsdag!

Författare: SM6JSM