Jonas Erik SA3ACE 75 och Bengt SMØ-8337 50 år

Söndagen den 22 januari 2017 firar vi två jubilarer:

Jonas Erik Altefors, SA3ACE, Frösön, fyller 75 år. Den 20 december 2004 fick han sin signal och den 1 april 2005 blev Erik medlem i SSA. I januari 2007 blev han Ständig Medlem #417. Erik bor på Frösön utanför Östersund; bara 500 meter från Frösöbron.

Bengt Nyberg, SMØ-8337, Bromma, fyller 50 år. Bengt blev lyssnarmedlem den 7 april 2014 och bor i stadsdelen Abrahamsberg, cirka två kilometer rakt söder om Bromma flygplats.

Inga QSL från Erik eller Bengt, så jag visar i stället upp ett QSL till en lyssnare, Åke Jönsson i Finja, som hörde Carl-Eric Almquist, SM7HA i Malmö, just idag för exakt 70 år sedan på telegrafi på 40 meter.

Författare: SM6JSM