Jimmy SA3CFX och Mathias SM6VXH 40 år

Idag, tisdagen den 24 februari 2015, har vi något så ovanligt som två 40-åringar att gratulera:

Jimmy Dragon, SA3CFX, Söderala, fick sitt certifikat och blev medlem ganska exakt två år sedan; den 20 mars 2013. Han bor i Onsäng, c:a 5 kilometer sydost om Söderala och c:a 7 km sydväst om Söderhamn.

Mathias H Schewenius, SM6VXH, fick sitt certifikat sommaren 1995. Den 18 oktober 2013 tog han det kloka steget att bli Ständig Medlem #632 i SSA, varom informerades i QTC nr 11 och SSA-bulletinen vecka 43, 2013. Mathias bor i sydligaste delen av Dingle, ganska mitt emellan Fredrikstad, Norge, och Göteborg (c:a nio mil till vardera av dessa städer).

Vi gratulerar båda 40-åringarna å det allra hjärtligaste!

Författare: SM6JSM