Jan SM7PQA 60 år + ett 80 år gammalt QSO

Den 29 februari 2016, skottdagen, firar vi en jubilar som föddes en skottdag för 60 år sedan. Det är Jan Gustafsson, SM7PQA, Lyckeby, som den 6 december 1984 fick sitt B-certifikat #19438 utskrivet på Televerkets Radiodivision. Jan bodde vid denna tid på ön Tjurkö, fyra kilometer söder om Karlskrona fågelvägen, men det är tre mil bilvägen, eftersom man måste köra runt hela inloppet via Senoren och Sturkö. Vid sekelskiftet flyttade Jan till fastlandet och bosatte sig i Lyckeby, en knapp mil norr om Karlskrona. Jan är provförrättare för SSA med telegrafibehörighet.

TH 36

Eftersom jag inte kan hitta något QSL från Jan SM7PQA så piggar vi upp grattisspalten med ovanstående QSL som kommer från ett QSO idag exakt 80 år sedan; skottdagen 1936. Visserligen firade man på den tiden skottdagen den 24 februari, men den riktiga skottdagen är naturligtvis den 29 februari. SM7TH, Åke Jönsson, som bodde i Eslöv, hade QSO med SM6RA Tore Sandén, som denna dag bodde på Daltorpsgatan 19 i Göteborg. Lite senare flyttade Tore till Falkenberg och blev SM7RA. Jodå, SM7 är helt rätt, eftersom Falkenberg hörde till 7:e distriktet fram till andra världskriget. Efter kriget hittar vi Tore SM3RA som “Förste Radiotelegrafist” i Östersund. Något år senare fick han arbete på Flygstaben i Stockholm, fortfarande med titeln “Förste Radiotelegrafist”. Vad beträffar SM7TH så innehas den signalen efter kriget av en Dan Åke Björkman, vilket i och för sig inte är något konstigt, men Dan Åke bodde på exakt samma adress som Tore Jönsson i Eslöv = Västerlånggatan 45! Släkting till Tore – eller felskrivning i Kungliga Telegrafstyrelsens “Förteckning över de med vederbörligt tillstånd upprättade svenska amatörradioanläggningarna” av den 1 juni 1946?

Ett stort grattis till Jan på födelsedagen – och även till Hans SMØMXO, som visserligen inte firar jämna år, men är född på skottdagen vilket inte många kan skryta med.

Författare: SM6JSM