Jan SM4CBO 70 och Staffan SM7SLL 50 år

Söndagen den 8 maj 2016 har vi två jämnt fyllande medlemmar att fira:

70 år fyller Jan Asplund, SM4CBO, Smedjebacken. Medlem i SSA blev Jan den 8 september 1967 som SM5CBO och första gången han är med i en callbok är E:22an av den 15 februari 1968. Jan bodde i Fagersta, men 1974 flyttade han drygt 3 mil mot nordväst till Morgårdshammar som nu är en del av tätorten Smedjebacken (som har drygt 5000 invånare). Sedan 1976 bor Jan på nuvarande adress. QSL-kortet här nedan är från den 10 juli 1970 då Jan fortfarande bodde i Fagersta. QSO med SKØTM på 80 meter CW.

CBO 70

Staffan Haglund, SM7SLL, Hörby, fyller 50 år. Han gick direkt på ett B-certifikat och fick det utskrivet den 3 december 1987. Staffan bodde då i Kalmar, men i 1991 års E:22 är QTH Göteborg = SM6SLL. 1996 har Staffan flyttat till Hörby, och från 1999 bor han på nuvarande adress. Hittar tyvärr inget QSL från Staffan.

Ett stort grattis till Jan och Staffan!

Författare: SM6JSM