Jan SAØBPL 75, Kent SM7DSE 70 och Per SM5XZC 30 år

Fredagen den 8 april gratulerar vi följande tre medlemmar:

75 år fyller Jan Englund, SAØBPL, Norrtälje. Den 14 november 2010 skrev Jan provet för Lars SM7GMI, och den 18 samma månad blev den nyblivne SA7BPL medlem. Jan bodde i Båstad till i höstas, då han flyttade till Söderby-Karl, närmare två mil norr om Norrtälje.

Kent Larsson, SM7DSE, fyller 70 år. Han blev medlem i SSA i slutet av 1962 som SM3DSE och hade adressen Järnvägen, Ytterhogdal (en by med c:a 500 invånare i Härjedalen). 1969 blev han SM7DSE efter att ha flyttat till Ystad. 1972 ändrades callet till SM5DSE och QTH till Uppsala; 1983 ny flytt till Genarp i SM7. Numera är Kent sedan länge tillbaka i Ystads kommun, och bor i Stora Herrestad, en liten tätort med 300 invånare. QSL-kortet är från ett QSO med Ingemar SM6CAW, den 5 oktober 1962 på 40 meter CW. Kent hade en 8-watt-sändare 6V6+6L6, mottagare AR-3 och V-beam-antenn.

DSE 62

Dagens yngling är Per Eidenvall, SM5XZC, Linköping, som fyller 30 år. Han fick sitt certifikat utskrivet den 28 maj 2002, då boende i Västerås. 2006 flyttade Per till Linköping, samtidigt som brodern Johan som också har cert och signal, SM5XZB. Pappa Anders, SM5EFX, bor i Västerfärnebo. Per är medlem i SSA sedan den 24 november 2006.

Vi hurrar för våra tre födelsedagsfirare, Jan, Kent och Per!

Författare: SM6JSM