Jan Erik SM5BZ 80 år och Göran SM5XMO 60 år

Måndagen den 7 september firar vi två jubilarer:

BZ_m 55

80 år fyller Jan Erik Björk, SM5BZ. Han blev medlem i SSA den 21 april 1952. Jan Erik har under alla dessa år haft Ekgatan 3 i Mjölby som ständigt återkommande adress under sina resor i världen. I många år arbetade han för ASEA i utlandet, och jag kan bl.a. nämna Jugoslavien 1972, Peru 1976, Ecuador 1978 och Venezuela 1981. I Sverige har han förutom Mjölby bott i Linköping 1963 och Västerås 1967. På Google Earth Street View hittade jag en fin bild på hus och antenn i Mjölby.

BZ_m

 

Göran Wiker, SM5XMO, Fagersta, fyller 60 år. Den 24 januari 2001 fick han sin signal och den 13 mars 2002 blev han medlem i SSA. Göran har bott på ett par olika adresser sedan dess, men hela tiden i Fagersta. Som kuriosa kan nämnas att Fagersta ligger exakt på 60 grader norr, och ett par år sedan bodde Göran bara 200 meter norr om den linjen. QSL-kortet är från ett QSO med vår f.d. medlem SM5LBR den 14 maj 2006 på 2 meter SSB.

XMO_m 06

Ett stort grattis till Jan Erik och Göran!

Författare: SM6JSM