Ivar SM7FZV 80, Lennart SM7EKX 70 och Fredrik SM5YSF 40 år

Måndagen den 10 augusti gratulerar vi tre av våra medlemmar:

80 år fyller Ivar Svensson, SM7FZV, Simrishamn. Han fick sitt B-certifikat #10338 den 22 maj 1973 och den 20 juni blev Ivar medlem i SSA. Han bodde på Gröna gatan i Simrishamn och på våren 1978 flyttade Ivar till nuvarande adress. QSL-kortet är från den 8 april 1974 då han hade ett QSO med Henry SM7XU.

FZV_m 74

70 år fyller SM7EKX. Lennart Nilsson, Lund. Enligt Televeket är han född i Helsingborg och den 18 juni 1971 fick Lennart sitt T-certifikat #9429. Han hade då hunnit flytta till Magistratsvägen i Lund. I Lund bor han fortfarande, men på en annan adress. Inget QSL i arkivet har jag funnit hittills.

Dagens yngling är SM5YSF, Fredrik Oskarsson, som fyller 40 år. När han den 5 februari 2004 fick sitt certifikat bodde han i Ljungsbro. Den 5 april 2005 blev Fredrik medlem och på hösten samma år meddelade han SSA att han flytat till Linköping, där han fortfarande bor. Inget QSL i arkivet.

Vi gratulerar Ivar, Lennart och Fredrik på födelsedagen!

Författare: SM6JSM