Intressanta aktiviteter

24-30 oktober ,  Grimeton
Med anledning av FN-dagen kommer SAQ i Grimeton att köras igång den 24 oktober.  En hälsning till världen planeras att sändas kl 1200. Varje dag är det höstlovsöppet för barn och ungdom.

24-25 oktober, 4U70UN
Det är inte ofta det är seriösa aktiviteter från FN:s  högkvarter i New York. Nu firas FN:s 70-årsdag med en aktivitet med callet 4U70UN. Åtta välkända operatörer bl.a. Mats, SM6LRR  kommer att bemanna flera stationer. Tyvärr får de av säkerhetsskäl bara vara aktiva mellan 1400z och 2130z. QSL via HB9BOU eller LotW.

Ljudklipp från aktiveringen av 4U70UN. Operatör SM6LRR.

73/Anders SM6CNN

Författare: SM6CNN Ordförande