Ingemar SM3LXH 60 år

Lördagen den 13 maj 2017 gratulerar vi Ingemar Persson, SM3LXH, Sundsvall, som fyller 60 år. Tillståndskontoret på Televerket skrev den 11 december 1980 ut T-certifikat #16365 och postade det till Ripstigen 3 i Sundsvall, där Ingemar då bodde. Ett fritids-QTH i Stöde figurerar också i en del callböcker. I början av 90-talet flyttade han en halv kilometer söderut till nuvarande QTH drygt två kilometer norr om Centralstationen. QSL-kortet är från ett QSO med Axel SM3AST den 21 mars 1981. Ingemar körde QRP 0,5 watt med sin IC-215.

Ett stort grattis till Ingemar!

Författare: SM6JSM