Information från valberedningen inför årsmötet på Öland 2024

Information från valberedningen inför årsmötet på Öland 2024

Två styrelseledamöter har avböjt omval. Det är Jonas Hultin/SM5PHU som är vald till vice ordförande och Bernt Eriksson/SA6RTJ som är vald till styrelseledamot.

SSA valberedning vill därför inför årsmötet 2024 ha förslag på kandidater till förtroendeposterna vice ordförande och styrelseledamot för åren 2024 till 2026.

De styrelseposter som skall väljas och där förslag på kandidater önskas är följande:

Vice ordförande på 2 år.

Styrelseledamot på 2 år.

Föreningens valda revisorer kandiderar för omval.

Revisor på 1 år. Idag: Per Ewing/SA7AGV

Revisor på 1 år. Idag: Peter Rosenthal/SM0BSO

Ersättare till revisor på 1 år. Idag: Erik Edblad/SM3EXM

Styrelsen består också av följande personer som är valda till årsmötet 2025

Ordförande. Jens Zander/SM0HEV

Kassaförvaltare. Dag Florén/SM0KDG

Styrelseledamot. Tomas Thelberg/SM2OAE

Skicka gärna mail till valberedningen@ssa.se För att vi ska kunna använda ditt förslag, så ber vi dig bifoga dina kontaktuppgifter. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta någon av oss i valberedningen per telefon enligt nedan. Vi önskar ditt förslag senast 10 oktober.

Per Gedda/SM2MTR. Tel: 076 864 93 04

Håkan Karlsson/SM5OCK. Tel: 070 630 94 66

Lorentz Björklund/SM7NTJ. Tel: 0725 31 50 80

Robert Malmqvist/SM0TAE. Tel: 070 555 38 49

För valberedningen

Robert Malmqvist/SM0TAE

(Sammankallande)

Ur SSA stadgar

§ 13:5 Valberedningen skall i sitt uppdrag noga följa de förtroendevaldas arbete samt aktivt och med bred förankring söka kandidater både inom och utom denna krets. Valberedningens förslag skall eftersträva en bred geografisk representation. Den skall publicera sin nominering, i förekommande fall även för fyllnadsval, senast den 15 november.

§ 13:6 Envar medlem ha rätt att senast den 1 januari föreslå en (1) motkandidat till varje post. Valberedningen skall verifiera kandidaturen.

§ 13:7 Poströstningen, som avlyses om inga motkandidater anmäls, äger rum under februari månad och skall ske enligt rutiner som styrelsen publicerar i januari månad. Poströsträknarnas sammanräkning skall publiceras i mars månad.

SSA valberedning

Author: SM5YRA