Info om Distrikt 3 möte 13 april 2024.

SSA medlemmar och andra intresserade kallas härmed till distriktets vårmöte i Östersund

lördag 13 april 9:00 – 15:30. Vår värd är Jemtlands Radioamatörer – SK3JR.

Plats för mötet är Teknikland och restaurang Kronan. Vi öppnar dörren 9:00 för kaffe och en macka, själva mötet börjar 10:00. Distriktet bjuder på fika och en enklare lunch med kallskuret och måltidsdryck. Kaffe bjuds på eftermiddagen och mötet avslutas senast 15:30.

Enligt SSA:s instruktion skall valberedning och distriktsledare INTE väljas 2024. Mandattiden för valberedning och distriktsledare är2 år och i distrikt med ojämn siffra väljs dessa under år med ojämnt årtal. Så vi i Distrikt 3 har dessa val nästa år, 2025.

Ingen föranmälan är nödvändig och vi kommer även att sända mötet på Jitsi https://meet.jit.si/Distrikt3kanalen

Agenda med föredrag och dagordning kommer att publiceras på SSA’s hemsida/distrikt 3 sidan senast 14 dagar före mötet. Gå in på ssa.se och på högersidan under rubriken ”Nytt från distrikt och sektioner” gå till Distrikt 3 så hittar du dessa dokument.

Johan, SA3BYC, DL3

Author: SM5YRA