Inbjudan till möte i Grimeton om SK6SAQ: – Permanent amatörradioverksamhet vid världsarvet Grimeton

Långvågsantenner vid Grimeton. FOTO Erik SM7DZV
Långvågsantenner vid Grimeton.
FOTO Erik SM7DZV

Varbergs Sändareamatörer (VSA) har blivit tillfrågade om att starta amatörradioverksamhet vid världsarvet Grimeton på ett mer organiserat sätt än de tillfälliga aktiviteter som tidigare har ägt rum där. För att genomföra detta och samtidigt bereda plats för så många intresserade amatörer som möjligt vill klubben ha kontakt med alla som är intresserade av att delta.

Från enstaka event till organiserad bemanning
VSA har under en lång rad av år medverkat bland annat under Alexanderssondagarna med att köra amatörradio från platsen med tillfällig utrustning. Nu finns det planer på att etablera en mer permanent amatörradioanläggning för att visa besökarna mer om vår spännande hobby. Anläggningen är ännu inte färdig och det finns stort utrymme för att vara med och utforma den. Master skall sättas upp, antenner monteras och utrustning installeras till en välfungerande amatörradiostation. Hjälp har dock utlovats från världsarvet, så att vi kan komma igång.

Du erbjuds genom din förening att få vara i luften med den unika signalen SK6SAQ som inte sällan orsakar pile up, signalen kanske även kan användas till contest framöver? För att på bästa sätt sköta om den nya amatörradiostationen tror vi att en särskild förening i Grimeton är nödvändig. Den kan vara en underförening till den du redan är med i, men som ändå ansvarar för verksamheten relativt världsarvet. Har du andra funderingar, kom gärna med förslag.

Möte den 8 mars
För att vi skall komma vidare så fort som möjligt och vara klara till sommarens visningar inbjuds du till ett första möte i Grimeton lördag 8 mars kl. 13, där vi gemensamt kan planera amatörradioverksamheten för SK6SAQ. Anmäl ditt intresse senast 28 februari  till SK6SAQ@gmail.com eller telefon 070 – 630 16 90, Kjell.

Väl mött i Grimeton och självklart bjuds det på fika. En interimsgrupp i VSA har tagit på sig att svara på frågor och bistå vid mötet, men det är viktigt påpeka att det endast är tillfälligt i väntan på att en förening i Grimeton hinner bildas.

Har du frågor?
Har du frågor? Hör av dig till oss, så berättar vi mera!  Hans Palmqvist, SM6LWH, 070 – 514 61 70,
Kjell Olsson, SM6CQU, 070 – 630 16 90  eller Lennart Benson, SM6JJX, 070 – 654 67 07.

 

Author: SM7DZV