Igor SM3EJV 80 och Sergej SM6XSG 30 år

Lördagen den 25 juni, midsommardagen, gratulerar vi två medlemmar speciellt:

Igor Blom, SM3EJV, fyller 80 år. Enligt Televerkets Radiodivision är han född i Stockholm, men när Igor den 11 maj 1971 fick sitt B-certifikat #9364 bodde han i Hullsta i Sollefteå, och i den kommunen har han förblivit alltsedan dess, även om han 1979 flyttade en knapp mil mot sydost, till byn Kjäll. Efter tio dagar som innehavare av anropssignal gick Igor med i SSA. QSL-kortet här under är från ett QSO med Kungl. Göta Signalregemente i Karlsborg, S 2, den 1 november 1971, på 80 meter CW. Fotot visar utsikt från Hallstaberget mot Ångermanälven (i förgrunden ett konferenshotell).

EJV 71

Sergej Abyzov, SM6XSG, fyller 30 år. SSA utfärdade den 17 augusti 2001 ett klass 2-certifikat #2001/147 till Sergej som bodde i Karlstad då och följaktligen fick signalen SM4XSG. Han hade just fyllt 15 år. Nu 15 år senare har han blivit Ständig Medlem #691 (den 28 januari 2015) och bor sedan hösten 2005 i Göteborg; just nu på en gata med det festliga namnet Motgången (han har även bott på Framgången). Sergej blev medlem år 2000 som SM4-8074. Inget QSL i arkivet, men det hinner vi nog få fram till 40-årsdagen…

Ett stort grattis till Igor och Sergej!

Författare: SM6JSM