IARU Reg 1, dag 3

Dag 3 i C5 (VHF/UHF/SHF) fortsatte med förslag kring contest, bandplaner samt operational matters. Nästan allt beslutades i linje med hur vi presenterade förslag och NRAU’s syn på VHF-mötet i OZ i augusti. Jag kommer publicera samtliga dokument och beslut på hemsidan efter konferensens slut. “Skäggen” på bilden nedan kommer från diskussionen kring contest-förslagen och från vänster är det G4SWX, LA8KV, OZ7IS samt EI3IO.

IARU R1 C5 G4SWX LA8KV OZ7IS EI3IO

Under diskussionerna dök en för mig ny länk upp som kan vara av intresse om ni missat den tidigare; www.beaconspot.eu som  UK Microwave Group driver. Mycket genomarbetad sida med många funktioner. Kartorna på rapporterad utbredning av en vald fyr är en riktigt fräck on-line-funktion.

Arbetet fortsatte kring förslag för DATV samt spektrumdiskussionerna kom igång. IARU driver på ett förslag om att amatörradio i 70MHz-bandet skall skrivas in i den Europeiska frekvenstabellen. Förslaget är för en sekundär status, d.v.s. amatörerna skall se till att de som har primär status inte skall störas. Fyra CEPT-administrationer stödjer detta förslag till det kommande CEPT WG FM-mötet. SSA kommer närvara vid det förberedande Svenska mötet hos PTS för att ge vår syn på detta förslag och föreslå att PTS skall stödja förslaget om ändringen i frekvenstabellen. Tabellen är dock en rekommendation och den slutgiltiga frekvenstilldelningen görs av respektive lands myndighet, så är det också i Sverige. Oavsett resultat kring förslaget till WG FM, kommer dagens situation i Sverige kvarstå en längre tid. Hoppas dock ha lite mer information kring 70MHz inom ett par månader.

To be continued…

73′ /Mats, SM6EAN

Författare: SM6EAN