I dag mjukstartar vi nya ssa.se – Lättare att informera – Lättare hitta information


Den nya webbplattformen gör det lättare för oss att informera om amatörradio. Samtidigt blir det lättare för våra medlemmar att hitta den information man söker, säger SSA:s ordförande Tore Andersson, SM0DZB.

Publicerat 2013-12-04
– Det är bra att vi nu äntligen kan presentera nya ssa.se. Det blir lättare för oss att informera om amatörradio. Det blir också lättare för våra medlemmar att hitta information man söker. Det säger SSA:s ordförande Tore Andersson i en kommentar till bytet av webbplattform. Dessutom blir det lättare för SSA att förnya hemsidan, eftersom vi nu själva förfogar över den tekniska lösningen.  Att vi valde WordPress berodde bland annat på att många amatörradioklubbar i Sverige använder samma system för sina egna hemsidor.
Länge har den varit efterlängtad. Många hinder och ojämnheter har det varit längs vägen. Men idag har vi kommit så långt, att vi kan erbjuda Sveriges Radioamatörer en mjukstart för nya ssa.se. Det vi släpper idag är en modern webbplattform som kommer att bli mer lättanvänd för den som besöker ssa.se än vad vi kunnat erbjuda tidigare.
Testat provversion
Vi har under några veckor kört en provversion av nya ssa.se. Vi har ända fram tills i eftermiddag arbetat med ändringar och förbättringar, och det arbetet är ännu inte avslutat. Nya ssa.se är byggt i WordPress, ett populärt publiceringssystemen som används av många amatörradioklubbar i Sverige. Kunskapen om WordPress är väl känd inom amatörradiorörelsen, vilket underlättar för oss att göra successiva justeringar och anpassningar, om det visar sig behövas.
Länk till ”Gamla ssa.se”
Från och med i morgon, den 5 december, kommer vår nyhetswebb att uppdateras enbart på nya ssa.se. För att vi inte ska tappa kontinuitet har vi lagt in en länk till ”Gamla ssa.se”. Till funktioner som inte är implementerade på vår nya webbplattform hör bland annat Kalendern och sökfunktionen för anropssignaler. Den som behöver söka i databasen över anropssignaler får vi därför tills vidare hänvisa till ”Gamla ssa.se” via länken uppe till höger.
Nytt menysystem
Det som är nytt för besökaren är bland annat menysystemet, där alternativen visas när besökaren drar muspekaren över menyn. Det blir lättare än förr att navigera i menyalternativen, och man måste inte börja om från noll, ifall man skulle råka klicka på ett alternativ som visar sig vara fel. Vi betraktar inte den nuvarande menystrukturen som fix och färdig utan kommer att fortsätta ändra och justera det som visar sig behövas. Sökfunktion
Nytt är också en användbar sökfunktion. Sökfältet finns uppe till höger. Skriv in det begrepp du vill söka efter, och svaret som kommer innehåller länkar till artiklar och information som innehåller sökbegreppet. Sökfunktionen omfattar enbart den nya plattformen. Det går inte att söka på motsvarande sätt i ”Gamla ssa.se”.
QTC i pdf-format
I nya ssa.se finns också möjligheter att ladda ned och läsa QTC i pdf-format. Den som vill ladda ned QTC måste vara inloggad. Inloggningen fungerar på samma sätt som tidigare, med callsign och OCR-nummer. OCR-numret återfinns längst ute till höger i adressfältet på sista sidan av QTC. Tillfällig webbadress Den webbadress vi nu hänvisar till är temporär. När alla bitar är på plats kommer vi att återgå till samma adress som vi haft fram tills nu.

Författare: SM7DZV