Hur påverkas vi av rymdvädret?

Rymdvädertjänsten, Space Weather Prediction Center hos National Oceanographic and Atmospheric Administration har producerat fyra korta videofilmer om hur olika fenomen på solen kan påverka olika områden som är viktiga i vårt moderna samhälle.
Den första videon rymdväder i allmänhet och de övriga dess inverkan på telekommunikationer, GPS och kraftförsörjning.

Du hittar filmerna här.

TNX till Kjell, PB3SM/SM6CPI

Författare: SM7DZV