Holger SM3FVG och Sven-Erik SM4SCG 80, Peter SM2CEW 60 och Johnny SA7ALR 50 år

Tisdagen den 10 maj 2016 firar vi hela fyra jubilarer:

Holger Jansson, SM3FVG, Aspås, fyller 80 år. Enligt Televerket är han född i Överluleå, och när han den 12 april 1972 fick sitt T-certifikat #9817 bodde han i Östersund. 1978 flyttade Holger till Spånga i Stockholm, men 2001 flyttade han åter till Jämtland, närmare bestämt till Aspås som ligger c:a tre mil nordväst om Östersund. QSL-kortet är från den 26 september 1972 då Holger hade ett QSO med Anders SM3GT på 144 MHz FM. Båda var mobila.

FVG 72

80 år fyller även SM4SCG, Sven-Erik Allerhed, Äppelbo. Han gick med i SSA som lyssnarmedlem SM4-3297 redan 1962, men sitt T-certifikat #70637 fick han den 29 april 1987. 1962 bodde Sven-Erik i postorten Rågsveden, som 1987 hette Äppelbo, men eftersom dessa två orter ligger alldeles bredvid varandra så har Sven-Erik troligtvis bott i samma QTH hela tiden. Äppelbo ligger ganska mitt emellan Vansbro och Yttermalung.

Peter Sundberg, SM2CEW, föddes i Luleå exakt 60 år sedan idag. Han blev lyssnarmedlem SM2-5196 den 8 januari 1971 och den 3 juni 1971 fick han sitt C-certifikat #9404. Peter bodde vid denna tid inne i Luleå, c:a 2,5 km norr om centrum. Han flyttade ganska snart till Persön (som inte är någon ö), en tätort 19 km norr om Luleå. Den ligger utmed E4 och har drygt 200 invånare. QSL-kortet är från den 29 januari 1972 efter ett QSO med SK5SSA på 80 meter CW. SSA-operatören hette Harry och det var troligtvis SM5WI som var bulletinredaktör 1967-1972.

CEW 72

Vår fjärde jubilar är Johnny Eriksson, SA7ALR, Ljungbyholm, som fyller 50 år. Han skrev upp för Rolf SM7OHE den 9 december 2005 och den 23 december fick han sin signal. Johnny hade faktiskt då varit medlem sedan den 14 november år 2000 som lyssnarmedlem SM7-8094. Han bodde då liksom nu i Ljungbyholm som ligger en dryg mil väster om Kalmar.

Vi gratulerar åra fyra jubilarer hjärtligt!

Författare: SM6JSM