Henry SM6BHQ 85 och Hans-Erik SM2HDF 70 år

Fredagen den 26 juni 2015 gratulerar vi följande två medlemmar:

BHQ_m 55

85 år fyller Henry E Carlsson, SM6BHQ, Alingsås. När han blev medlem den 18 augusti 1953 var han radiotelegrafist, boende på Landala långgata i Göteborg. Den adressen återkommer Henry till flera gånger innan han gick ur SSA 1960, antagligen på grund av att han inte befann sig i Sverige. Jag kan spåra Henry till åtminstone två fartyg. M/S Camelia, Rederi AB Svenska Lloyd 1953-54 och M/S Holmialand, Rederi Axel Broström & Son 1954-55. Det intressanta QSL-kortet här ovan är från Holmialand, och som framgår (om ni klickar på bilden) befann han sig vid detta tillfälle 600 nautiska mil öster om Jacksonville, Florida. QSO med Hilding SM5LL den 20 juli 1955 på 20 meter CW (60 år om en månad!). Kortet är poststämplat i Trenton, New Jersey, bara tre dagar efter QSO:t. Ett antal år senare blev Henry åter medlem och den 30 september 1998 blev han en av de allra första som bev Ständig Medlem i SSA (#19). Vore kul att få läsa om äventyren som radiotelegrafist i QTC! För de som inte känner till det kan jag informera om att “distrikt” 8 var vanligt på 50-talet när vi hade en stor radiotelegrafistskara runt om i världen. Man böt alltså ut sin normala siffra mot en 8:a så snart man sände från ett fartyg, med tillägget /MM på CW eller Maritime Mobile på foni.

HDF_m 83

Hans-Erik Karlsson, SM2HDF, Lycksele, fyller 70 år. Den 26 augusti 1975 fick han sitt T-certifikat #11494 och den 3 november samma år blev Hasse medlem i SSA. 1976 flyttade han drygt 2 km österut till den adress han fortfarande bor på. QSL-kortet är från den 14 mars 1983, då Hasse hade QSO med Lars SM7FPZ (nu SM6) på 144.3 MHz SSB, då Hans-Erik var på besök i distrikt 7. Hasse har fått upp ett par ordentliga antenner på taket, vilket framgår av följande Google Earth-bild (klicka på bilden!).

SM2HDF

Vi gratulerar Henry och Hans-Erik å det allra hjärtligaste!

Författare: SM6JSM