Hasses SM0BYD QSL-rapport den 6 maj 2021

Vi har sålunda, efter 6 månaders uppehåll återvänt till våra torsdagsmorgnar på kansliet i Sollentuna. Thérése håller sig för säkerhets skull hemmavid dessa dagar och arbetar. Idag sorterade vi 20 kg, från ARRL, BFRA, ERAÜ, IARU/4X6OM,  2 x PoBox 88 i Moskva, PT7ZT, SK7RN, SM4EPR, SA5BYS, SRAL och UR4UWA.

Vi tager ledigt den 13/5 och fortsätter istället med stor entusiasm den 20/5 och till denna morgon har BYD förberett 24 kilo från ARRL, CRC, DARC, JARL.

Därefter väntar i dagsläget följande på sortering: ARRL, 3 x DARC, RAC, REF, PZK,  VERON.

Hyllstatus, den 6/5, som förbättrats något från tidigare och väcker möjligen en önskan om en snarlig leverans. Den kommer, tids nog: SM1 = 1,25 kg, SM2 = 3,3 kg, SM3 = 3,95 kg, SM4 = 1,7 kg, SM5 = 3,75 kg, SM6 = 6,4 kg, SM7 = 3,35 kg, samt JSM , Karlsborgare, Kbg övriga, utland,  samt arkivet, den senare med en nu respektabel samling, som bl.a. kommer att hålla Lars CAK sysselsatt.

Avslutar vi åter med, tack för idag, slut för idag, från SSA:s eminenta QSL-byrå, inkommande, med Esko AKP, Lennart AOG, Bengt CCT, samt och gm Hasse BYD, i det t.v. för besökare stängda kansliet, Sollentuna, som önskar dig 161!
OBS, tänk efter, före! Håll avstånd (DX) och håll ut!

SM0BYD/Hasse

Tack Hasse för bidraget denna gång!

Author: SM5YRA