Hans SM2PEH 60 och Christer SM6WZQ 50 år

Torsdag 8 maj 2014 kan vi gratulera Hans Burman, SM2PEH, Skellefteå, på 60-årsdagen. Han blev medlem i SSA den 3 december 1984. Hans bor bara 100 meter från E4:an och 200 meter från Skellefteå Camping i norra delen av Skellefteå.

SM6WZQ

50 år fyller Christer Nygren, SM6WZQ, Västra Frölunda. Han blev den 31 januari 2012 åter medlem i SSA. Man kan skönja lite antenner för mycket korta vågor på taknocken.

Et stort grattis!

Författare: SM6JSM