Gunnar SM7MSC 92, Yngve SM5FYA 80 och Hans-Erik SM7GPO 70 år

Torsdagen den 16 juli 2015 firar vi tre medlemmar lite extra:

SM7MSC

Så här skrev jag förra året då Gunnar Branzén, SM7MSC, Jönköping, fyllde 91 år: “Utan att vara 100% säker vågar jag påstå att Gunnar en gång innehade signalen SM7BLM. Det finns nämligen en Gunnar Branzén som den 13 april 1950 blev medlem i SSA med lyssnarsignalen SM7-2234. Han anmälde sin nya signal SM7BLM den 5 februari 1951 och i callboken som trycktes av Telegrafverket den 15 februari 1951 finns SM7BLM med adress i Nässjö, innehavare av ett B-cert. Gunnar var medlem t.o.m. 1960 då det blev en paus på nästan 25 år. Den 4 september 1984 kom Gunnar tillbaka igen, fast nu boende i Jönköping med signalen SM7MSC, eftersom BLM var utdelad till en annan SM7:a. QSL-kortet är från ett QSO med SM7QY den  2 juli 1988 på 80 meter telegrafi.” Tillägg 2015: Från Gunnar SMØALD har jag idag fått följande besked: “Du kan ändra dina 99% till 100% angående MSC/BLM. I mitt register återfinns Gunnar med ansökningsnummer 1845 och med licensnummer 2256 klass B, och med en kommentar att licensen har utgått före 1964. Det har funnits fyra olika innehavare av BLM, förutom MSC.” Tack Gunnar för den informationen!

FYA_m 72

80 år fyller Yngve Åkesson, SM5FYA. Han fick sitt T-certifikat #9566 den 13 oktober 1971 och höjde till A-cert den 4 april 1974. Däremellan hade han blivit medlem i SSA den 5 april 1972. Yngve bodde i Skultuna (närmare två mil norr om Västerås) till vintern 1972-73 då han flyttade till Hallstahammar (två mil väster om Västerås). Numera bor Yngve i Surahammar (drygt två mil nordväst om V-ås). QSL-kortet är från Skultunatiden då han den 19 oktober 1972 hade QSO med klubben SK5AA (operatör Dan) på 20 meter CW. Yngve är enligt Televerket född i Ströby på ön Själland, Danmark.

GPO_m 74

Hans-Erik Kretz, SM7GPO, fyller 70 år. Han fick sitt T-certifikat #10977 den 26 augusti 1974 och blev medlem i SSA, då boende i Lund. 1977 flyttade Hans-Erik till Löddeköpinge (en dryg mil nordväst om Lund), men har sedan länge Bjärred i Lomma kommun som postort fast bostaden ligger i Kävlinge kommun (om jag ser rätt på Google Earth). QSL-kortet kommer från Henry SM7XU som hade QSO med Hans-Erik på 2 meter F3 över repeater när GPO befann sig mobilt med sin IC-22 i Löddeköpinge.

Vi gratulerar Gunnar, Yngve och Hans-Erik hjärtligt på födelsedagen!

Författare: SM6JSM