Gunnar SM5DNO 70 år

Söndagen den 14 augusti 2016 firar vi Gunnar Hedin, SM5DNO, Oxelösund, som fyller 70 år. Enligt Radiobyrån, som fram till juni 1974 noterade födelseorterna, är Gunnar född i Skellefteå, men bodde i Nyköping den 18 augusti 1969 då hans B-certifikat #8784 skrevs ut. I Nyköping har Gunnar bott på minst fyra olika adresser, men den 22 mars 2010 meddelade han att ny bostadsort var Oxelösund, en dryg mil sydost om Nyköping. Där bor Gunnar ute på något jag tror heter Nötudden, en ö som är belägen 3-4 kilometer från Centrum, omgiven av vatten åt alla håll. QSL-kortet är skänkt av Telemuseum, SKØTM, som den 6 december 1969 hade QSO med Gunnar på 80 meter CW. Gunnars utrustning var en mottagare BC 348, sändare DX 60 B på 75 watt till en dipol.

DNO 69

Ett stort grattis Gunnar!

Författare: SM6JSM