Grimeton sänder på julafton SAQ TRANSMISSION ON CHRISTMAS EVE, DECEMBER 24, 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Grimetons långvågsantenner.
FOTO Erik SM7DZV

SAQ Grimeton kommer traditionsenligt att sändas på 17,2 kHz på julafton. Sändningen börjar klockan 08:00 UTC. Avstämning sker från klockan 07:30 UTC. Ingen amatörradiotrafik kommer att ske från SK6SAQ. Radiostationen är öppen för besökare. QSL mottages tacksamt.

======== Hela pressmeddelandet =========
There will be a transmission with the Alexanderson 200 kW alternator on VLF 17.2 kHz from Grimeton Radio/SAQ on Christmas Eve, Tuesday, December 24th, 2013.  The message transmission will take place at 08:00 UTC. The transmitter will be tuned up from around 07:30 UTC.  There will be no activity on amateur radio frequencies with the call SK6SAQ this time.  The radio station is open to visitors.  QSL-reports are kindly received:
– E-mail to: info@alexander.n.se , or via: SM Bureau, or direct by mail to:
Alexander – Grimeton Veteranradios Vaenner,  Radiostationen, Grimeton 72
S-432 98 GRIMETON, SWEDEN  Also read our web site.
Yours
Lars Kalland SM6NM

Författare: SM7DZV