Göteborg 400 år – firar med specialsignalen SE400G

Göteborg 400 år – firar med specialsignalen SE400G
Det är flera städer runt om i landet som firar jämna år 2021. Bland dem finns Göteborg Stad som vill fira genom att utveckla staden
till en ännu bättre plats att besöka, leva och verka i. Hisingens Radioklubb SK6AW vill deltaga i firandet av 400-årsjubileet genom
att aktivera specialsignalen SE400G under perioden 1 maj till 21 juli 2021.

Medlemmarna i SK6AW kommer att aktivera signalen SE400G på olika moder och eventuellt använda signalen i olika contests
under denna period. Samtliga QSO ska laddas upp på LoTW kontinuerligt, men inga traditionella QSL-kort kommer att utfärdas.
Specialsignalen publiceras på QRZ.com med tillhörande information om Göteborgs 400-årsjubileum.

Author: SM5YRA