Göran SM4PBL och Jan SM5XAP 70 år

Torsdagen den 21 juli 2016 firar vi två medlemmar som båda två föddes denna dag för exakt 70 år sedan:

PBL 87

Göran Granström, SM4PBL, blev lyssnarmedlem i SSA den 1 mars 1982 som SM4-6917. Den 15 mars 1988 fick Göran sitt T-certifikat #19079 och den 6 maj 1988 skriver Televerkets Radiodivision att han avlagt och klarat av prov för A-cert. Göran har sedan han blev medlem bott på samma adress i den nordvästra delen av Garpenberg som är en liten ort med drygt 500 invånare i Hedemora kommun; knappt två mil väster om centralorten. Om ni zoomar in på Görans hus med hjäp av Google Earth Street View ser ni ett antal antenner på hustaket. QSL-kortet här ovan är skänkt av SL6AL i Karlsborg och är en verifikation på deras QSO med Göran den 8 juni 1987 på 80 meter CW.

XAP 08

Jan Johansson, SM5XAP, Norrköping, anmäldes som ny signalinnehavare i QTC #6 1999, och i numret därpå som ny medlem i SSA. Jan har länge varit verksam inom Frivilliga RadioOrganisationen FRO och var under ett antal år dess kanslichef på förbundets centrala kansli i Stockholm. Jan bodde trots detta hela tiden i Norrköping och efter pensionen blev det Lundsbo på Vikbolandet mellan 2007-14, men han är nu tillbaka i Norrköping. I Karlsborg genomfördes årligen telegrafikurser som hette FRO 13:5 där även sambandskunskap och materialtjänst ingick. När telegrafin “försvann” fortsatte kurserna men nu med telefoni, antennkunskap, materialkunskap och gruppering. Jan var alltid med och övervakade kurserna. När Erik SM7DZV samlade ihop ett gäng telegrafister och aktiverade fyren Långe Jan på Ölands norra udde var det alltid Jan med hustru som var först med att anmäla sig. QSL-kortet har vi fått från Anders SM6GT som den 25 april 2008 hade ett SSB-QSO med Janne på 80 meter. Tack Kjell SM6CTQ för en del av ovanstående uppgifter! Sedan den 30 juni 2014 är Jan Ständig Medlem #660 i SSA.

Vi gratulerar Göran och Jan på deras 70-årsdag!

Författare: SM6JSM