Göran Blumenthal SM5HIH moderator för SSA:s medlemsforum

SM5HIH Göran. Sekreterare/Kassaförvaltare
SM5HIH, ny moderator för SSAs medlemsforum.

SSA:s styrelse har enhälligt  beslutat att tillsätta Göran Blumenthal SM5HIH, Flen, som moderator för SSA:s medlemsforum. Arbetet som moderator utgår från de regler som finns för forumet. 

-Flera medlemmar har framfört önskemål om att SSA bör återinföra moderator för vårt forum. Vid SSA:s senaste styrelsemöte behandlades ärendet och vi utsåg enhälligt Göran SM5HIH som moderator. Görans uppdrag regleras i reglerna för forumet. Jag hoppas nu att alla ställer upp och följer de forumregler som gäller, säger SSA:s ordförande Tore SM0DZB i  sin kommentar till beslutet.

– Jag känner mig hedrad och kommer att utföra denna uppgift med största ödmjukhet. Jag förutsätter att jag kan ha en förtrolig dialog med styrelsen framöver, säger Göran i en kommentar.

Seminarieledare
– Uppdraget som moderator för SSA:s forum ser jag som så att jag är som en seminarieledare/ordförande och skall försöka få debatten så att den ger deltagarna intresse och kunskaper för vår hobby.

God ton
– Det innebär att jag EJ kommer att ha några åsikter om vem som har rätt eller fel i respektive fråga utan istället inrikta mig på frågor som direkt strider mot  god ton, forumets regler eller samhällets lagar. Jag tror den stora majoriteten av SSA:s medlemmar förstår hur jag tänker.
Som yttersta åtgärd, vid direkt olagliga inlägg kommer jag att verka för en omskrivning av inlägget och i nödfall ta bort inlägget, och som yttersta åtgärd rekommendera SSA att stänga av debattören från forumet.

Författare: SM7DZV