Fyren SK4MPI uppdaterad med ny sändare

Idag vid 09.10z startades den nya sändaren på SK4MPI. Sändaren är nu heltransistoriserat, och den nominella effekten är nu 3 dB lägre än tidigare, vilket ger 100W i uteffekt. Med en gain på 7 dBd i antennerna blir det 500W ERP.
Styrsändaren är från OZ7IGY-gruppen och sänder nu PI4, CW med FSK och bärvåg till hel minut. Tid och frekvens styrs av en GPS-mottagare och det skall gå bra att kalibrera både tid och frekvens efter.
Vid bytet hade rören i det gamla PA’t gått ner till ca. 50 W. Den gamla sändaren står kvar som reserv om det skulle uppstå problem med den nya. Antennsystemet består fortfarande av 2×5 el mot nordost och 2×5 el mot nordväst. Vidare har det röjts lite träd som blivit allt för närgångna.
MPI-antenna
Mer detaljer kommer i QTC och på VHF-sidorna.
Hälsningar /Jan SM4HFI

Author: SM0SHG