Fyran är färdig!

Aprilnumret av QTC har nu lämnat tryckeriet.

Här kan du läsa om vår nya slogan och möta vinnaren i tävlingen som drog in 210 bidrag från medlemmarna. Aprilnumret innehåller också mycket teknik. Läs om nyttan av ferriter, hur du tillverkar en effektiv magnetloop, rotorstyrning, montering av longwire med drönare och om DXLog.net.

I två artiklar skriver vi om störningar från solcellsinstallationer som är ett växande problem. Naturligtvis hittar du även våra fasta avdelningar för HF/DX/Contest, världsradiolyssning, VUSHF, Marknadsnytt och CW-nycklar med mera.

Dessutom innehåller detta nummer många sidor med SSA:s årsrapporter från verksamheten. Redogörelser kring vår ekonomi samt från våra distrikt och sektioner. Hela 68 sidor rymmer QTC den här gången!

Trevlig läsning – antagligen har du gott om tid till övers för tidningen i dessa dagar.

Författare: SM6ZEM