Fyra intressanta QSL från den 6 augusti 1937 – 1957 – 1967

Inga jubilarer har vi idag bland våra medlemmar (men fortfarande fattas födelsedatum på flera hundra!), så jag visar i stället upp fyra QSL från just denna dag för 50, 60 och 80 år sedan:

SM5UH hade denna dag 1937 ett QSO med SM5SJ, Kurt Erik Hägg, som var lyssnarmedlem i SSA (SM5-149) redan i början av 30-talet. Signalen SM5SJ tillhörde egentligen “Radiobyrån” 1926-1939, men Kurt var anställd vid Telegrafverket och fick tydligen använda stationen för eget ändamål. Kortet är ett Tungsram-kort; på baksidan är det reklam för Tungsrams “Transmitting Tube O 40/1000” 40 watt – tillverkade i Budapest.

SM4PG, Sven Jansson, född 10 mars 1909, Silent Key 13 maj 2001, fick sitt kungabrev den 3 september 1939. Han bodde troligtvis i Kristinehamn hela sitt liv. Detta QSL är från den 6 augusti 1957 efter ett QSO med Gunnar SM7YO på 144 Mc/s CW med QTH Kalmar.

Detta call tillhörde Tekniska Muséet i Stockholm, numera SKØTM, innan SK-signalerna infördes. Denna dag 1967 hade den anonyme operatören QSO med Jan Kuno Möller, SM5ZZ, på 40 meter SSB. Jan Kuno är idag 97 år gammal och bor i Yuma, Arizona. Han hade tidigare signalen SM5XH, och efter utvandringen till USA har han haft flera amerikanska call; den senaste är K6FM. SKØTM kämpar vidare under ledning av eldsjälen Bengt SMØUGV, och stationen kommer igång igen på höstkanten efter ombyggnationer på det våningsplan där SKØTM är inhyst.

SM5ZO, Arne, var ordförande i SSA åren 1957-1961. Dena dag 1967 hade han QSO med SL6AL Kungliga Göta Signalregemente (S2) i Karlsborg på 80 meter SSB. Arne var född i Danmark 1906 och avled i Danderyd den 19 april 1990.

Ha en trevlig söndag!

Författare: SM6JSM