Fullskaligt certifikatprov i Kista

Thomas/SM0CXU håller ett vakande öga på provdeltagarna

Det första riktigt  fullskaliga digitala certifikatprovet hölls i Kista den 1 februari.  Antalet provdeltagare var 14 st och provet fick delas upp i två pass. Provförättare för det första passet var Thomas/SM0CXU medan Erik/SM0JCA förrättade i den andra provomgången.  4 av proven var på svenska och resten på engelska. Tekniken fungerade oklanderligt. Då det stora flertalet deltagare var radioingenjörer från Ericsson så resulterade proven inte oväntat i 13 nya certifierade radioamatörer.

Antalet auktoriserade provförrättare i landet passerade nyligen 20 st och ytterligare några blivande provförrättare håller på att slutföra sin utbildning.  De flesta landsändar är nu täckta, dock saknar vi fortfarande provförrättare norr om Örnsköldsvik och i sydöstra delen av SM7.  Totalt fyra provväskor finns nu tillgängliga och kommer att skickas ut i distrikten inför första provtillfället.

Författare: SM0HEV