Flygburen radio kan komma att hindra vår trafik på 2 meter


Signalstyrka från en 1 W, rundstrålande sändare på 1000 meters höjd. Källa IARU.

Ny skrivelse till PTS. I dagarna har SSA svarat på inbjudan till kommentarer med ytterligare en skrivelse till PTS.
Här föreslår SSA att PTS inte ska stödja förslaget enligt EUR-B10-2, så länge 144-146 MHz finns med. Detta blev nödvändigt, eftersom den senaste texten i PTS dokument inte inkluderar de förslag som SSA tidigare översänt.

Mycket av vår trafik handlar om mottagning av signaler i och runt brusgolvet. Radiotrafik samtidigt som den från flygbaserad radio, som normalt använder rundstrålande antenner på hög höjd, blir därmed omöjlig skriver SSA. Vi vill därför att PTS föreslår att bandet 144-146 MHz stryks ur förslaget om samexistens med flygburna sändningar.

Mats SM6EAN som är SSA:s sektionsledare för VHF/UHF/SHF och IARU ger en utförlig redogörelse för saken på våra sektionssidor, LÄNK. Här kan du även komma vidare och läsa den senaste skrivelsen till PTS och andra dokument i ärendet.

Författare: SM6ZEM