Felaktigt konstruerad anropssignal

Enligt vårt register finns det idag ingen medlem som fyller 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 91 92 etc. Det kan dock finnas medlemmar vars födelsedagar vi missar eftersom vi inte har födelsedata på alla radioamatörer. Därför, om ni märker att ni saknar någon persons födelsedag, meddela oss gärna. ALLA medlemmar gratuleras varje år i grattisspalten, men de som fyller jämna år firas lite extra med text och oftast även någon illustration.

A72006

I brist på jubilarer och deras QSL ska jag fylla en del luckor med att presentera ovanliga anropssignaler; en del legala och en del illegala enligt ITU:s regler. PTS har haft synpunkter på några få signaler jag delat ut, men jag hävdar att alla har följt ITU:s regler. I korthet kan man säga att en signal ska se ut så här:

En eller två tecken (= siffror eller bokstäver) som betecknar landet, följt av

en siffra, följt av

en till fyra tecken, varav den sista ska vara en bokstav.

Därutöver står det att vid speciella tillfällen kan en anropssignal konstrueras på annat sätt.

QSL-kortet från Qatar här ovan är enligt grundregeln felkonstruerad eftersom den saknar en bokstav som sista tecken. A7 = Qatar + siffran 2 + ØØ6. Men, den qatariska administrationen kan hävda att detta var ett speciellt tillfälle. Det övertygar dock inte mig, man kunde gott ha lagt till en bokstav på slutet, t.ex. A eftersom detta var evenemanget “Asian Games”, så hade den varit helt legal.

Författare: SM6JSM