Ett 90 år gammalt QSL från SMWQ!

Idag den 13 september har vi ingen mänsklig jubilar att fira, så därför passar det extra bra att kunna presentera ett av våra äldsta QSL i arkivet!

WQ_m 25 f

Detta QSL är bekräftelsen på ett försök till QSO den 13 september 1925, alltså idag för exakt 90 år sedan. Som framgår av den rikliga texten på framsidan av kortet (klicka på bilden!) blev det inget QSO, men SMWQ hörde SMUF (Robin Hult i Vadstena) köra ett QSO med SMTL på ungefär 85 meter. Han ber även om ett QSO, och mycket riktigt, den 19 september klockan 11.50 GMT (antagligen 2350) fick SMWQ QSO med SMUF och skriver: “Tks f QSO o.m. Var ej van att sända, hitils /sic!/ endast lyssnat. Kunde dock ej underlåta att svara. Hope bättre härnäst.” Detta tyder på att det var SMWQ’s första QSO!

SMWQ hette E. af Ekenstam, och bodde på Svartbäcksgatan 37 i Uppsala. Han var den andre personen i Uppsala att ansöka om och få sändartillstånd. Först var SMYP Knut Hansson den 22 september 1924. SMWQ ansökte den 1 december 1924 och fick tillståndet den 23 januari 1925. Han flyttade 1930 till Gävle, men förnyade inte sin signal. 1931 ansökte och fick Firma Ramantenn tillstånd att få sätta upp en sändare på Morups Tånge fyrplats! De fick signalen SM7WQ.

En annan mystisk kuriositet med denne SMWQ är att ingenstans står hans förnamn utskrivet. I alla dokument och listor står endast bokstaven E. I ett brev från februari 1986 skriver SM5OK: Släkten af Ekenstams huvudman trodde sig känna till alla individer men har gått bet på WQ. Det har funnits en radiotelegrafist Erik af E men han avled 1923 i Strängnäs. På den rätta adressen Svartbäcksgatan fanns mycket riktigt en familj med detta släktnamn men ingen med denna initial.” Denne radioamatör får därför förbli utan förnamn. Det troliga är väl att det var Erik, men namnet Eskil förekommer i släkten kan man utläsa på en annan lapp i arkivet.

WQ_m 25 b

Detta är baksidan på QSL-kortet. Det skickades alltså till SMUF, Robin Hult, boende på Qvisberg i Vadstena. Robin var en av de mest framgångsrika amatörerna på 20-talet, och hans QSL-samling har räddats till eftervärlden tack vare Åke SM5OK. Det framgår även att det på denna tid kostade 10 öre att skicka ett vykort med posten. Anteckningen i rött under frimärket är gjord av OK och innebär att det var den förste radioamatören som fick suffixet WQ. Eftersom det vid denna tid inte existerade något SSA, och därmed ingen QSL-förmedling, så bekräftades alla QSO med direkt-QSL.

Författare: SM6JSM