Erik SMØGJN, Anders SM5FVH och Staffan SM7MCH 60 år

Torsdagen den 19 maj firar vi tre medlemmar som föddes denna dag för exakt 60 år sedan!

Erik Persson, SMØGJN, började sin amatörbana på Frösön utanför Östersund, där han bodde den 24 juni 1974 då han erhöll sitt T-certifikat #10919 och den 10 december samma år då han blev medlem i SSA. I E:22an av årgång 1979 är QTH Brunflo, två mil sydost om Östersund, och där kan man notera att Erik innehar B-licens. 1984 är Erik tillbaka på Frösön. 1986 dyker även en fritidsadress i Undersåker upp för första gången. I mitten av 80-talet höjde Erik till A-klass. I 1990 och 1991 års callböcker kan 2 nya adresser på Frösön noteras. I mitten av 90-talet blev det en flytt ända till Uppsla, SM5. Där blev Erik kvar till 2004 och sedan dess är QTH Gräddö som ligger endast ett par kilometer från Kapellskär på Rådmansö, Norrtälje kommun, varifrån en av färjelinjerna till Åland utgår. QSL-kortet här nedan är från ett QSO med Anders SM3GT som var mobil, dagen före julafton 1974 , på 2 meter FM.

GJN 74

Enligt Televerket föddes Anders Öberg, SM5FVH, i Sparrsätra, och där bodde han kvar den 20 april 1972 när han fick sitt C-certifikat #9852. Jag tror att Sparrsätra ligger en dryg mil nordväst om Enköping, och utanför den staden bor Anders fortfarande. QTH är idag byn Vela som också den ligger en dryg mil utanför Enköping, men åt sydväst. Men, Anders har även bott fem år i Norrland och flyttade 1982 till Umeå där jag noterar tre olika adresser  de första tre åren. Nu hade Anders även skaffat sig A-certifikat. I 1987 års callbok är Anders tillbaka till Enköpingstrakten. QSL-kortet kommer från SK5AA, Västerås RK, som den 26 april 1973 hade QSO med Anders på 2 meter FM. Operatören på SK5AA hette Sven-Göran.

FVH 73

Vår tredje 60-åring idag är Staffan Samuelsson, SM7MCH, Mönsterås. Han fick sitt T-certifikat den 18 februari 1981 och är med i “Tages lista” (utgiven av Tage SM6GDL) som kom ut i april 1981. Staffan har bott i Mönsterås, som ligger tre mil söder om Oskarshamn och fyra mil norr om Kalmar, minst sedan 1981, och dessutom i nästan alla delar av orten, norr, söder och två centrala adresser. Mönsterås har närmare 5000 invånare. Tyvärr hittar jag inget QSL från Staffan.

Vi hurrar för våra tre 60-åringar Erik Anders och Staffan!

Författare: SM6JSM