Erik SA7APE och Lars SMØBEY 75 år

Lördagen den 25 februari 2017 kan vi fira två 75-åringar:

Erik Nilsson, SA7APE, Hässleholm, fyller alltså 75 år idag. Han fick sin signal och blev medlem i SSA den 28 april 2006 efter att ha skrivit upp för provförrättare Lars SM7GMI den 12 april samma år. Erik bor i nordligaste hörnet av Hässleholm. På Google Earth Street View ser man lite antenner på Eriks tak. Inget QSL-kort har hittat till arkivet ännu.

Även Lars Thor, SMØBEY, Enebyberg, fyller 75 år. Han blev medlem i SSA vid 16 års ålder den 28 augusti 1958. Lars bodde i Malmö, i innerstadens delområde Ribersborg; endast 500 meter från Öresund. 1974 besökte han Stockholm några månader men återvände snabbt till Malmö. En definitiv flytt till Enebyberg i Danderyds kommun skedde vintern 1977-78 och sedan mitten av 90-talet bor Lars på nuvarande adress. QSL-kortet här ovan är från ett QSO med Ingemar SM6CMU på 40 meter CW den 4 januari 1961.

Vi hurrar för Erik och Lars!

Författare: SM6JSM