Daniel SA5PEL 30 år

Idag, lördagen den 28 mars 2015, kan vi gratulera en 30-åring, nämligen Daniel Pelikan, SA5PEL. Daniel har en tysk signal, DO2PL, och var en av de första som använde sig av den nya regeln att man får välja suffix i anropssignalen alldeles själv. Daniel bor i Uppsala, och fick sin signal så sent som den 21 november 2014.

Ett stort grattis Daniel!

Författare: SM6JSM