CW-kurs på Grimeton Radio.

En grupp ungdomar från Varberg scoutkår besökte nyligen Grimeton Radiostation under ledning av Maja Parmler, Verksamhetsansvarig och Publiksamordnare på Världsarvet Grimeton. Maja noterade det stora intresset för radio och frågan från scouterna:

Hur lär man sig telegrafi ?

Frågan bollades raskt vidare till några av operatörerna på klubbstation SK6SAQ.

Maja Parmler med eleverna Theo, Sammy, Oliver, Kasper och Philip.

Efter ett samrådsmöte togs beslut att snarast starta en utbildning i telegrafi med en dubbel-lektion per vecka.

Opr från klubben, SM6LWH/Hans, SM6GFR/Staffan, SM6DOI/Staffan och SM6DQO/Sten var villiga att ställa upp som instruktörer och SM6CQU/Kjell med teknisk support.

Ett enkelt arbetsredskap till varje elev tillverkades i radiostationens verkstad i form av en telegrafnyckel med summer monterad på en träplatta.

Som stöd för hemmaträning valde vi att basera utbildningen på Dalakanalen och SK4SQ:s cw-kurs på nätet.

Vid varje lektion presenterades 2-4 tecken som hand-sändes av någon instruktör. Eleverna tog till sig undervisningen på ett imponerande sätt och kunde efter bara några lektioner med mottagning även börja sända inlärda tecken.


SM6LWH/Hans skriver som stöd samtidigt som Theo tar emot under sitt första QSO.

Efter 8 dubbellektioner satt samtliga bokstäver och ett antal tecken på plats. Eleverna kunde nu sända ord och kortare meningar till varandra.

Vårterminen avslutades med att eleverna fick möjlighet att köra skarpt på klubbstationen SK6SAQ. Med stöd av instruktörerna kontaktades SM7BUA/Mats och SA6BGR/Per-Eric som vänligt ställt upp som motstationer i 40-takt.

Förhoppningsvis får vi snart höra några av eleverna i luften med egen anropssignal !

Källa+bilder: SM6DQO/Sten

Author: SM5YRA